• Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)

Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)
GUNDOG
Computer Usługodawca

Sklep internetowy GUNDOG, dostępny pod adresem https://gundog.pl jest prowadzony przez:

Arkadiusz Środecki, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą GUNDOG Arkadiusz.Środecki, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6651059227, nr REGON 366365672, 62-530 Posada, ul. Reja 11

Envelope Open Text Punkt kontaktowy

W celu kontaktowania się z nami możesz skorzystać z następujących form komunikacji elektronicznej:

  • poczta elektroniczna: info@gundog.pl

Niezależnie od form komunikacji elektronicznej – możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 601542132

Earth Europe Język komunikacji

Możesz skontaktować się z nami w języku polskim.

Users Rozpatrywanie skarg i reklamacji

Reklamacje i skargi dotyczące korzystania ze strony internetowej mogą być składane za pośrednictwem Punktu Kontaktowego, którego dane wskazane są na początku niniejszych warunków.

Rozpatrujemy reklamacje i skargi w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

Szczegółowe procedury reklamacyjne określone zostały w pozostałych regulaminach. Odnośniki do regulaminów znajdują się na końcu tych warunków, w sekcji: "Inne regulaminy i polityki".

Gears Warunki techniczne

Dla prawidłowego korzystania ze strony internetowej konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

  • aktywne konto e-mail,
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.
Shield Halved Prywatność i dane osobowe
Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies wskazane są w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://gundog.pl/news/n/134/Polityka-prywatnosci
File Contract Inne regulaminy i polityki
Do korzystania z naszej strony internetowej i dostępnych w jej ramach usług zastosowanie mają również:
  • Regulamin sklepu - https://gundog.pl/news/n/67/Regulamin-sklepu-internetowego
  • Regulamin newslettera - https://gundog.pl/news/n/236/Regulamin-newslettera
  • Regulamin konta - https://gundog.pl/news/n/235/Regulamin-konta

Te Warunki stanowią suplement do wskazanych wyżej dokumentów.

Warunki korzystania ze strony internetowej z dnia 24.04.2024.
Numer licencji nadanej przez Kreator Legal Geek: 65c295d4-7892-43ac-a25a-a8f857c2db42.